Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie a povídání z výletů nejen geocachingových.

Terezín a Litoměřice

Terezín a Litoměřice jsou opět cílem našeho výletu.

Plánek Terezín a Litoměřice

Plánek sdílíme zde

Terezín

Parkujeme nedaleko Muzea Geocachingu.

Hlásá: “Vítáme tě v místě geocachingu zaslibeném. Zažij malé dobrodružství, které ti návštěva muzea poskytne a ponoř se do tajů celosvětové zábavy.” Dobrodružství jsme zažili… trochu nechtěné.

Jsou zde umístěny dvě labky. U té první nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, jaké je zadání. Tu druhou jsme pochopili hned, ale provedení bylo takové umaštěné…

Jednotlivá zastavení se musí řešit v přesném pořadí (po vyřešení prvního zastavení se otevře úkol pro druhé atd.). Ovšem v prostoru bez signálu to znamená vždy vyběhnout někam dál, kde signál je. Nu, atletika po Vánocích neuškodí. Bať bať. U třetího zastavení jsme se ale zarazili – po konzultaci s ownerem jsme zjistili, že toto zastavení nefunguje (kvůli rekonstrukci v muzeu)… (slušný owner to řeší dopředu zápisem do listingu, že?). Nu owner zrušil v labce třetí zastavení, pokračovali jsme na dříve čtvrté, nyní třetí. Nalezli jsme potřebné heslo, ale nebylo funkční… a na další dotazy owner už nereaguje. Asi někam zalezl, aby se mohl stydět. 🙂

Terezín a Litoměřice
Plan of the fortress. Photo by Solim, February 2009.
Zdroj: Geocaching

Kešky nás provedly po valech i v kasematech…

Terezín a Litoměřice

… a připomenuly i období II. světové války.

Terezín a Litoměřice

Terezin za okupace

Po zabráni Českých Sudet Německem (a odsunu českých obyvatel do vnitrozemí) se Terezín ocitl na hranici. V pevnostních kasematech našly dočasné přístřeší čeští uprchlíci.

Po okupaci zbytku českého území vystřídala československou vojenskou posádku německá (Wehrmacht) – v Malé pevnosti si pražské Gestapo dne 10. června 1940 zřídilo věznici (Polizeigefângnis Theresienstadt).

Byli sem převáženi vězni nejen z Prahy, ale i z dalších gestapáckých poboček na území Protektorátu Čechy a Morava.

Celkem zde bylo vězněno přes třicet tisíc lidi, z toho na dva a půl tisíce jich přímo zde bylo utrápeno nemocemi, podvýživou, otrockou prací v různých okolních provozech či přímo popraveno.

Dne 10. října 1941 bylo pod vedením Reinharda Heydricha přijato rozhodnutí učinit z hlavní terezínské pevnosti sběrný tábor pro protektorátní židy.

Už koncem téhož roku opustil město Wehrmacht a terezínská kasárna se začala plnit tisíci transportovaných židů.

Záhy kapacita nestačila a v létě 1942 bylo z města vystěhováno všechno zbylé české civilní obyvatelstvo. Terezin se stal obrovským přeplněným ghettem.

Odtud pak byli židé odesílání do vyhlazovacích táborů, především do Osvětimi-Brzezinky a Treblinky.

Z téměř 170.000 lidí, kteří prošli ghettem, jich zde zahynulo kolem 35.000.

Z 87.000 židů odeslaných v 63 transportech “na východ”, se jich osvobození dožilo jen něco přes 3.000.

Geocaching
Terezín a Litoměřice
Terezín a Litoměřice
Terezín a Litoměřice

Litoměřice

Po odlovení všech vyhlédnutých kešek nám zbyl čas – jedeme se tedy ještě podívat za Kájou do nedalekých Litoměřic.

Výhledy na historickou zástavbu se nám neomrzely.

Terezín a Litoměřice

S Covidem se v Litoměřicích vypořádali originálně, je jen na objednání…

Terezín a Litoměřice

Tak ještě na náměstí obejdeme zavřený trh a betlém a jedeme domů.

Terezín a Litoměřice
Terezín a Litoměřice

Nalezené kešky

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2022 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén