Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie z výletů (a nejen geocachingových).

Prokopáč

Prokopáč neboli Prokopské údolí je místo, kam pravidelně chodíme na Štědrý den na dopolední procházku.

Plánek Prokopáč

Plánek sdílíme zde

Před mnoha lety začal šikovný pán v Prokopském údolí stavět betlém … každý rok přidával nějakou část. Postupně se zvěst rozšířila a místo se stalo oblíbeným cílem vycházek obyvatel širšího okolí.

I my sem letos míříme… podle počasí to na prosinec moc nevypadá.

Prokopáč

Ha! Betlém tu není!

Prokopáč

Nedá se nic dělat. Pokračujeme tedy na barrandovsko-holyňskou procházku …

Prokopáč

U krokodýla zatáčíme na Barrandov.

Prokopáč

Z Barrandova do Holyně prodlužují tramvajovou trať a podél ní už i staví další domy.

Jak jsme ale na místě zjistili, spíše než do Holyně to je do Slivence…

Prokopáč

A tady už se maketou prezentuje zamýšlený park.

Prokopáč
Prokopáč

Dnes jsme kešky nehledali – žádné tu nejsou 🙁

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Rok vyhlášení: 1978

Celková rozloha: 101.5 ha

Katastrální území: Jinonice, Hlubočepy, (Praha 5)

Kategorie: přírodní rezervace

Ochranné pásmo: ochranné pásmo ze zákona, tj. 50 m

Důvod ochrany: Zachování geologicko-paleontologických hodnot a charakteristických teplomilných společenstev flóry a fauny tohoto území.

Prokopské údolí je významné souvislým geologickým profilem silurských a devonských vrstev, v západní části pak hranicí ordovik-silur. Zdejší opěrné profily patří k oblastním i mezinárodním stratotypům. Také jde o významné paleontologické naleziště fosilií v minulosti, sledované Joachimem Barrandem.

Neméně zajímavé jsou ekosystémy vápencových a vulkanických skal, skalních stepí nebo dubohabrového lesa s častými suťovými polohami a na ně vázaný výskyt významné flóry a fauny.

Prokopské údolí má svůj význam také jako součást územního systému ekologické stability, dnes o to významnější, že od dob vyhlášení přírodní rezervace došlo v jejím okolí k rozsáhlé sídlištní zástavbě, která přinesla i zvýšenou návštěvnost. Stejně významná jako ochrana přírody je zde také památková ochrana. Nachází se zde totiž řada významných archeologických lokalit (např. Butovické hradiště a Dívčí hrady). Zajímavé jsou i paleontologické a archeologické jeskynní nálezy.

Mezi přírodní a historické zajímavosti Prokopského údolí patří např. Butovické hradiště, Dívčí hrady, Albertův vrch, Hemrovy skály, Dalejská lada, Vysoká, Děvín nebo Dalejský háj.

Pražská příroda

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2023 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén