Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie z geocachingových výletů

Prokopáč

Prokopáč neboli Prokopské údolí je místo, kam pravidelně chodíme na Štědrý den na dopolední procházku.

Plánek Prokopáč

Plánek sdílíme zde

Před mnoha lety začal šikovný pán v Prokopském údolí stavět betlém … každý rok přidával nějakou část. Postupně se zvěst rozšířila a místo se stalo oblíbeným cílem vycházek obyvatel širšího okolí.

I my sem letos míříme… podle počasí to na prosinec moc nevypadá.

Prokopáč

Ha! Betlém tu není!

Prokopáč

Nedá se nic dělat. Pokračujeme tedy na barrandovsko-holyňskou procházku …

Prokopáč

U krokodýla zatáčíme na Barrandov.

Prokopáč

Z Barrandova do Holyně prodlužují tramvajovou trať a podél ní už i staví další domy.

Jak jsme ale na místě zjistili, spíše než do Holyně to je do Slivence…

Prokopáč

A tady už se maketou prezentuje zamýšlený park.

Prokopáč
Prokopáč

Dnes jsme kešky nehledali – žádné tu nejsou 🙁

Přírodní rezervace Prokopské údolí

Rok vyhlášení: 1978

Celková rozloha: 101.5 ha

Katastrální území: Jinonice, Hlubočepy, (Praha 5)

Kategorie: přírodní rezervace

Ochranné pásmo: ochranné pásmo ze zákona, tj. 50 m

Důvod ochrany: Zachování geologicko-paleontologických hodnot a charakteristických teplomilných společenstev flóry a fauny tohoto území.

Prokopské údolí je významné souvislým geologickým profilem silurských a devonských vrstev, v západní části pak hranicí ordovik-silur. Zdejší opěrné profily patří k oblastním i mezinárodním stratotypům. Také jde o významné paleontologické naleziště fosilií v minulosti, sledované Joachimem Barrandem.

Neméně zajímavé jsou ekosystémy vápencových a vulkanických skal, skalních stepí nebo dubohabrového lesa s častými suťovými polohami a na ně vázaný výskyt významné flóry a fauny.

Prokopské údolí má svůj význam také jako součást územního systému ekologické stability, dnes o to významnější, že od dob vyhlášení přírodní rezervace došlo v jejím okolí k rozsáhlé sídlištní zástavbě, která přinesla i zvýšenou návštěvnost. Stejně významná jako ochrana přírody je zde také památková ochrana. Nachází se zde totiž řada významných archeologických lokalit (např. Butovické hradiště a Dívčí hrady). Zajímavé jsou i paleontologické a archeologické jeskynní nálezy.

Mezi přírodní a historické zajímavosti Prokopského údolí patří např. Butovické hradiště, Dívčí hrady, Albertův vrch, Hemrovy skály, Dalejská lada, Vysoká, Děvín nebo Dalejský háj.

Pražská příroda

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2023 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén