Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie a povídání z geocachingových výletů

Madaba a Azraq a Betánie

Madaba a Azraq a Betánie – takto začínáme hvězdicové výlety na severu Jordánska

Plánek

Plánek sdílíme zde

Při včerejším přesunu z pouště Wadi Rum okolo Mrtvého moře na sever do Madaba jsme pozorovali změnu krajiny. Na severu je mnohem více zeleně, mnohem více vody. I na ubytování teče ze sprchy voda standardně, nejen malým “čůrkem” (jak jsme byli zvyklí na jihu).

Madaba

Ráno se zastavujeme v centru města na krátkou návštěvu kostela Sv. Jiří, kde je ke zhlédnutí slavná mozaika.

Madaba a Azraq a Betánie
Madaba a Azraq a Betánie

Betánie

Na poslední chvíli jsme změnili program – nejdříve navštívíme Betánii, až odpoledne se vydáme na východ.

Madaba a Azraq a Betánie
Takto dnes vypadá Jordán – v biblických dobách dosahovala voda až nahoru, tam, co stojíme.

Betánie u řeky Jordán je místem, kde Jan Křtitel (Jan 1, 28) pokřtil Ježíše Krista. Místo jsme už znali z Izraelské strany… dnes ho vidíme s té Jordánské.

Zdejší biblická oblast patří do vojenské zóny (hranice tvoří střed řeky). Museli jsme proto nejdříve zajet k info centru, pak koupit “zájezd” a pak s průvodcem a autobusem plným turistů dojet až na místo, kde začíná menší okruh okolo zdejších kostelů až k Jordánu.

Pouštní stavby

Cestou k hradu Azraq se zastavujeme u dvou pouštních staveb: Qasr Kharana a Kuserj Amra.

Qasr Kharana

Účel struktury zůstává dnes nejasný.

Pojmenování „hrad“ je nesprávné, protože vnitřní uspořádání budovy nenaznačuje vojenské využití a štěrbiny v její zdi nemohly být navrženy pro štěrbiny šípů.

Mohl to být karavanserai nebo místo odpočinku obchodníků, ale postrádá zdroj vody, který takové budovy obvykle měly blízko, a nenachází se na žádné hlavní obchodní cestě.

Kusejr Amra

Kusejr Amra je zřícenina pouštního paláce, který v první polovině 8. století nechal vybudovat umájovský korunní princ al Valíd.

Představuje jeden z nejcennějších pozůstatků rané arabské architektury a umění.

Jeho znovuobjevení v roce 1898 moravským orientalistou Aloisem Musilem představovalo obrovskou senzaci, neboť fresky v zámečku nalezené vůbec neodpovídaly vývoji arabské kultury (zahrnovaly lidské postavy, včetně například koupajících se žen).

V roce 1985 byla tato památka prohlášena za součást světového dědictví pod ochranou UNESCO.

Hrad Azraq

Přijíždíme ke hradu. U kamenných dveří odpočívá místní průvodce – prý, když dokážeme pohnout kamennými bloky, můžeme vstoupit…

Madaba a Azraq a Betánie

Dokázali jsme to, nemusíme zůstat na lavičce – můžeme dovnitř. 🙂

Madaba a Azraq a Betánie

Qasr al-Azraq je jeden z pouštních hradů, který se nachází na okraji dnešního Azraqu, zhruba 100 km východně od Ammánu.

Během arabského povstání T.E. Lawrence zde založil své operace v letech 1917–18, o této zkušenosti psal ve své knize Sedm pilířů moudrosti. Spojení s „Lawrence z Arábie“ bylo jedním z hlavních lákadel hradu pro turisty.

Zámek je postaven z místního černého čediče a je čtvercovou stavbou s 80 metrů dlouhými zdmi, které obepínají velké centrální nádvoří. Uprostřed nádvoří je malá mešita, která může pocházet z dob Ummajjovců. Na každém rohu vnější zdi je podlouhlá věž. Hlavní vchod je složen z jediné masivní žulové desky, která vede do předsíně, kde je možné vidět vytesané do dlažby pozůstatky římské deskové hry. I když jsou tyto kamenné dveře velmi těžké – 1 tuna na každé z křídel hlavní brány, 3 tuny na samostatné druhé – lze tyto kamenné dveře poměrně snadno pohybovat díky palmovému oleji.

Strategický význam hradu spočívá v tom, že leží uprostřed oázy Azraq, jediného stálého zdroje sladké vody na přibližně 12 000 čtverečních kilometrech pouště. Je známo, že několik civilizací obsadilo místo pro jeho strategickou hodnotu v této vzdálené a vyprahlé pouštní oblasti.

Oblast byla obývána Nabatejci a kolem roku 200 n. l. se dostala pod kontrolu Římanů.

Římané postavili kamennou stavbu z místního čedičového kamene, který tvořil základ pro pozdější stavby na místě, stavbu, kterou stejně využívala Byzantská a Ummajjovská říše.

Qasr al-Azraq prošel svou poslední hlavní fází výstavby v roce 1237 n. l., kdy jej Izz ad-Din Aybak, emír Ayyubidů, předělal a opevnil. Z tohoto období pochází pevnost v dnešní podobě.

Madaba a Azraq a Betánie

Madaba

Večerní Madaba větší část týmu zlákala na procházku – zbytek týmu, který se stále věnoval Jordánsku s nepolevujícím zápalem, zůstal odpočívat v hotelu s antibiotiky.

Madaba a Azraq a Betánie

Nalezené kešky Madaba a Azraq a Betánie

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2022 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén