Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie z výletů (a nejen geocachingových).

Zákolany

Zákolany jsou blíže než včera Starý Plzenec, ale cíl je stejný – doplnit fotky rotund a trochu se projít. Dnes jen trochu, protože má před polednem začít silně pršet.

Plánek

Plánek sdílíme zde

Parkujeme v Zákolanech motivovaní zejména nedalekou rotundou na Budči i labkami, kterými chceme doplnit dnešní dopolední procházku.

Rodný dům prezidenta Antonína Zápotockého, ani Kovárské stráně, ani bývalý Důl Jan dnes nenavštívíme.

Zákolany

Budeč

Na hradišti Budeč nad obcí Zákolany bylo prokázáno osídlení již z pozdní doby bronzové. Přemyslovci si zde v 9. století vybudovali hrad, který byl jedním z center jejich státu. V místě někdejší akropole stojí rotunda sv. Petra a Pavla, která bývala součástí původní zástavby z přelomu 9. a 10. století a dnes představuje jedinou zachovalou předrománskou stavbu a nejstarší stojící kamennou architekturu v Čechách.

Podle svatováclavských legend pobýval v mládí na Budči kníže Václav a učil se ve zdejší škole.

Například legenda Crescente fide uvádí: “Jeho otec blahoslavený kníže Vratislav poslal jej do hradu jménem Budeč, aby ho tam cvičil v Žaltáři jistý kněz zvaný Učen.“.

Tato tradice byla fantasticky rozvinuta zvláště o několik století později kronikářem Václavem Hájkem.

V Hájkově kronice a dalších pozdějších pramenech je Budči patrně přisuzována větší úloha, než měla, a je v nich spojena s postavami bájných českých postav (např. Krok a jeho dcery).

Rotunda, původně zasvěcená pouze sv. Petru, byla postavena z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po roce 895. Zdivo mírně nepravidelné kruhové stavby o průměru přes 8 m je z velké části původní.

Wikipedie
Zákolany
Zákolany

Po staletí se na Budči pohřbívalo u kostela Narození Panny Marie. Po zboření kostela byl nový hřbitov zřízen roku 1836 v těsném sousedství rotundy sv. Petra a Pavla.

Nějaký čas se o Budči uvažovalo jako o možném místě ke zřízení národního pohřebiště zasloužilých osobností, tato myšlenka však byla nakonec realizována na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Zákolany

Okruh Zákolany-Budeč jsme zvládli, zatím neprší – přejíždíme přes Tursko (se zastávkou na odlov) do obce Velké Přílepy, kde máme vytipovaný doplňkový okruh. Zde už začal předpovězený dešť, okruh proto bereme deštníkově, co nejrychleji ho dokončujeme a míříme na oběd domů.

Nalezené kešky

  • GC8RP6W DCP#94 – Od kaple za dávnou historií
  • GC8VE0K DCP #97 – Kováry
  • GC9EX03 TURSKY POKLAD | Alkeho cestovatelsky denik
  • GC6RJXZ Smoulokesing/Smurfcaching
  • GC9Q3DY Kapličky a křížky Velkých Přílep BONUS

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2022 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén