Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie z výletů (a nejen geocachingových).

Znojmo

Znojmo. Vranov. Hardegg. Ano, Velikonoce 2017 jsme se rozhodli strávit v Podyjí – v Národním parku i okolních městech a hradech.

Národní park Podyjí

Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Byl vyhlášen 1. července 1991 v nejcennějších oblastech bývalé CHKO Podyjí (tato CHKO byla vyhlášena roku 1978 na rozloze 103 km²).

Národní park Podyjí je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Na dolnorakouské straně na něj navazuje Národní park Thayatal..

Jeho celková rozloha je 63 km². Nejvyšší bod má nadmořskou výšku 536 m n. m. Nejnižším bodem je 207 m n. m.

Národní park Podyjí se rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

Wikipedie

Plánek

Klikni si pro zvětšení mapy

Mašovice a NP Podyjí

Pro náš Velikonoční pobyt jsme zvolili ubytování v obci Mašovice. Odtud je optimální východisko pro pěší tůry do NP Podyjí, pro návštěvu Znojma či Vranova i Hardeggu na Rakouské straně řeky Dyje.

Vzhůru do NP … a pak podle Dyje do Znojma – to je náš první výlet.

Znojmo

Velikonoční výzdoba Znojma

 Výhledy na Dyji, Znojmo, …

   Hrad jako Hardegg …

Mapa Online

Nalezené kešky

Historie

Prostor města byl osídlen již v době prehistorické.

Od 8. století našeho letopočtu se na skalním ostrohu naproti dnešního centra města a hradu rozkládalo rozsáhlé staromoravské hradiště (nynější část města Hradiště), které střežilo brod přes řeku Dyji vzdálený asi 900 m, kudy procházela obchodní cesta z Čech přes západní Moravu do Podunají.

Uvnitř hradiště, které v 8. až 10. století ovládalo rozsáhlou oblast dnešní jihozápadní Moravy a přilehlé části Dolního Rakouska, byl ve velkomoravském období vystavěn patrně již působením prvních křesťanských misí z Pasova kostelík (rotunda) sv. Hippolyta.

Existence druhého kostela zůstává zatím větší částí akademické obce zpochybňována.

Existovalo zde také rozsáhlé pohřebiště, objevené v roce 2007 a nadále intenzivně zkoumané. Staromoravské Znojmo (Hradiště) bylo někdy v polovině 10. století poničeno Maďary, život zde byl ale záhy na přelomu tisíciletí obnoven.

Po dobytí Moravy českými Přemyslovci (1019/1029) je první správní centrum zřízeno právě ještě na Hradišti.

Nový přemyslovský hrad byl vybudován blíže k strategickému říčnímu brodu na protější straně Gránického údolí za vlády moravského knížete Konráda I. a jeho syna Litolda.

První písemná zmínka o Znojmě je v padělané listině, hlásící se do roku 1048, kterou kníže Břetislav zakládá probošství v Rajhradě a kde je mezi svědky uveden znojemský kastelán Markvart.

Po smrti knížete Břetislava připadlo Znojemsko jeho synu Konrádovi I. – nejpozději po roce 1092 zde vzniklo samostatné údělné přemyslovské knížectví.

Za Konrádova syna Litolda se na znojemském hradě razily i první mince − znojemské denáry.

Na předpolí hradu vznikly předměstské osady s dominantami kostelů sv. Michala a sv. Mikuláše.

Zdroj: Wikipedie

Další Post

Předchozí Post

Napíšeš komentář?

© 2022 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén