Tahle keška? Tenhle výlet!

Fotografie a povídání z geocachingových výletů

Masojedy

Masojedy nedaleko Říčan nás zaujali nejen složeninou “maso-jedy”… odtud to Přišimas a zpět přes Hradešín dnes vyrážíme na výlet.GC6M5YE

Plánek Masojedy

Masojedy
Plánek sdílíme zde

Parkujeme v MasoJedech na doporučeném místě a míříme na PřišiMasy.
Názvy svádějí k hloupým vtipům, že? 🙂

Masojedy
Masojedy

Pokračujeme vzhůru na Klepec. O zdejších kamenech jsme před naší návštěvou nevěděli – rádi jsme se poučili z Info tabule o jejich vzniku.

Masojedy
Masojedy

Klepec je lesnatý vrch. Se svou nadmořskou výškou 358 m se vypíná nad Přišimasy, Limuzy a širším okolím. Na vrchu se nachází bizarní skalní útvary, pro jejichž zachování byl Klepec v roce 1977 vyhlášen přírodní památkou.

Někdy se uvádí, že kameny na Klepci mohly být vztyčeny uměle jako menhiry. Zdá se však pravděpodobnější, že balvany vznikly dlouhodobým zvětráváním, které zvolna rozrušovalo jednotný ráz žulových bloků a neodolné části odplavila voda.

Největší ze žulových kolosů je „Slouha“, kterému lidé říkají „Baba“, „Ovčák“ nebo „Pastýř“ . Tento balvan měří 7 metrů na výšku, 8 metrů na délku a široký je 3 metry.

V roce 1920 byl přeměněn na Památník svobody a na připevněné desce jsou uvedena jména občanů Přišimas , kteří padli v 1. světové válce.

Polní cestou se lze dostat k dalšímu rozsáhlejšímu skalisku, které z dálky vypadá jako obří „Zub“.

Tento kus žuly je vysoký asi 3 metry, v průměru měří 8 metrů a v obvodu 32 metrů. Na jeho vrcholku se nalézají prohlubně označované za obětní mísy spojované s pověstmi o pohanských obřadech. Ve skutečnosti jde i tady o dílo přírody, o dlouhodobé působení mechů, vody a lišejníků.

V okolí se nachází ještě další kamenné útvary, lidově nazývané „Šplíchalův kočár“ a „Obří záda“. V nižších polohách Klepce se pak nachází také dvě malá jezírka, zatopené lomy, pod nimi malá mýtina a s ohništěm a idylické prostředí dotváří kus žulové skály.

Masojedy

Cestou domů jsme si ještě autovýletně odlovili několik dalmatinců…

Nalezené kešky

Další Post

Předchozí Post

© 2022 Tahle keška? Tenhle výlet!

Šablonu připravil Anders Norén